Jin. Op. Dr. Sevinç Bilgin

Mikroçipli Aşılama

Mikroçipli Aşılama

Mikroçipli Aşılama Nedir?
Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Mikroçipli aşılamanın diğer bir ismi çip bebek aşılama olarak bilinir. Bu işlem esnasında özel solüsyonlar kullanılır. Bu solüsyonlar sperm kalitesini ve morfolojisini etkiler. Bozuk morfolojisi olan spermler bu yöntem için kullanılan milimetrik deliklerden geçemez. Sperm seçiciliği ise gebe kalma şansını yükseltir. Aynı zamanda sperm DNA’sı korunur ve hasar almamış olur. En kaliteli spermleri seçmek bu yöntem ile kolay ve mümkündür.

Mikroçipli Aşılamanın Normal Aşılamadan Farkı Nedir?
Aşılama öncesinde hazırlıkta aslında normal aşılama ile arasında çok fazla fark yoktur. İşleme hazırlık süreci aynı şekilde devam eder. Yumurta hücresi ilaçlar yardımıyla geliştirilir ve olgunluk zamanı geldiğinde çatlatma iğnesi yapılır. Mikroçipli aşılamada tek fark spermlerin hazırlık sürecidir. Kaliteli spermleri seçmek için özel geliştirilmiş çipler kullanılır. Aynı zamanda bu yöntemde santrifüj yapılmaz. Bu sayede sperm DNA’sı hasar görmemiş olur. 

Mikroçipli Aşılama Yöntemi Kimlere Uygulanır?
Mikroçipli aşılama yöntemine başvuran çiftlerin öncelikle sorunu tespit edilir ve soruna yönelik bir tedavi aşaması planlanır. Bu yöntem uygun çiftler için planlanır.

Mikroçipli aşılama şu kişilere uygulanır:

Kısırlık tanısı konulan kişiler
Sperm kalitesi düşük olan kişiler
Sperm morfolojisi bozuk olan kişiler
Düzenli ve korunmasız ilişki sonrası başarı elde edemeyen kişiler
Bu kişilere uygulandığında aşılamanın başarı oranının yüksek olması için bazı kriterler mevcuttur. Hasta seçimi, doğru tedavi, uygun sperm hazırlığı, doğru teknik kullanımı gibi faktörler başarı oranının yüksek olmasına yardımcı olur.

Mikroçipli aşılama yönteminin başarı yüzdesi normal aşılamaya oranla daha yüksektir. Başarı oranının yüksek olması için aşılama zamanına dikkat etmek gerekir.

Adetin 2 ve 3. günleri yumurta değerlendirme ve aşılama için yumurta geliştirme planlanması yapılır. Ultrason takibi ile yumurta uygun büyüklüğe ulaştığında aşılama planlanması yapılır

Hasta Görüşleri